Historie

         O založení sboru dobrovolných hasičů ve Starých Splavech nemáme mnoho informací. V posledních letech však byla vyvíjena snaha shromáždit informace o historii hasičů na Českolipsku. Letos v lednu jsme získali informaci, že pravděpodobné založení hasičů ve Starých Splavech bylo v roce 1925.

     Podrobnější informace máme až o daleko pozdějších dobách. Od roku 1978 máme vedeny zápisy ze schůzek hasičů. Během uplynulých let až do současnosti se odehrály různé brigády, výroční schůze, později valné hromady. Hasiči pomáhali při požárech, povodních, ale také pořádali kulturní akce a zúčastňovali se soutěží.

      Významným mezníkem byl rok 1988. Byl schválen projekt na rekonstrukci požární zbrojnice a byla zahájena svépomocí 1. etapa přístavby – garáž, šatna, sklad aj. Na konci rekonstrukce stála budova v podobě, tak jak ji známe dnes (pozn. v roce 2011 proběhla další, vnitřní rekonstrukce, ta změnila uspořádání některých místností).

        Konec 90. let 20. stol. a počátek 21. stol. byl velmi významný pro mnoho úspěchů na hasičských soutěžích. Tyto úspěchy podtrhovalo pořádání kulturních akcí, které se postupně staly tradicemi. Po mnohaleté snaze vytvořit družstvo mladých hasičů se to v roce 2000 konečně podařilo. Už nejen družstvo dospělých se umísťovalo na předních příčkách. Naše jméno se začalo objevovat i v dětské kategorii.

      V letech 2000 – 2007 bylo naše SDH zapojeno do celoroční činnosti hry Plamen. V ročníku 2000/2001 jsme soutěžili v kategorii starších s 12 mladými hasiči. Během této sezóny jsme absolvovali s tímto kolektivem mnoho výletů. Významné bylo víkendové setkání mladých hasičů ve Svojkově, kde jsme zažili mnoho legrace. V následující sezóně soutěžil stejný kolektiv MH, jen jsme byli všichni o rok starší a zkušenější. Naše úspěšné snažení jsme završili opět víkendovým setkáním, tentokrát ve Sloupu v Čechách. V ročníku 2002/2003 se naše řady velmi rozrostly. Soutěžili jsme nejen v kategorii starších, ale také v kategorii mladších a jako jednotlivci také mezi dorostenci. Měli jsme 8 starších, 20 mladších a 4 dorostence. Další rok jsme se účastnili v těch samých kategoriích, jen počty dětí se trochu změnily. Měli jsme 11 mladších, 8 starších a 9 dorostenců. Pro všechny zúčastněné se ale asi tento rok nejvíce zapsal táborem v Sedmihorkách, který jsme uspořádali o letních prázdninách (7. – 14. 8. 2004) a na který se nám podařilo sehnat grant z Libereckého kraje. V následujícím soutěžním roce jsme bojovali o nejlepší příčky s 11 mladšími a 9 staršími dětmi a také 9 dorostenci. Soutěže v roce 2005/2006 jsme pak absolvovali již bez dorostenců s 9 mladšími a 7 staršími dětmi. Na druhou stranu jsme ale tento rok zakončili opět velkolepě tentokrát táborem v Březové u Třebíče (12. – 19. 6. 2006). S Plamenem jsme se rozloučili ročníkem 2006/2007. Soutěže absolvovalo 13 mladších a 8 starších dětí. Veškeré akce s dětmi byly velmi časově náročné, někdy byli problémy s dopravou dětí do místa akcí. Často při těchto akcích byly zapojeny celé naše „hasičské“ rodiny. Nutno ale dodat, že na tyto roky  s úsměvem vzpomínáme všichni, a to nejen děti, ale i dospělí, kteří se zapojili… S našimi Tíky (mladší) i Soptíky (starší) jsme se přestali pravidelně scházet, ale někteří i dál s námi spolupracovali a pomáhali nám s pořádáním našich akcí. To v podstatě trvá dodnes a jsme za to moc rádi. Někteří jsou ještě mladí hasiči, jiní již o pár let zestárli a soutěží s námi v kategorii dospělých.

     Během uvedených let se vedle MH hasičů objevovalo na mnoha soutěžích i naše družstvo mužů. Nutno dodat, že velmi úspěšně, což dokládá množství pohárů a diplomů v naší klubovně.

         Rok 2007 by se pak dal označit také jako výjimečný – na naší soutěži (Memoriál Pavla Biňovského) poprvé odstartovalo družstvo žen.

         Přestože jsme se v několika posledních letech soutěží příliš neúčastnili, rádi bychom se k této „tradici“ a úspěchům vrátili. Řada skvělých vzpomínek, spoustu zážitků a především pohodová parta lidí, která umí vytvořit srandu pro sebe i pro ostatní, tomu jen nahrává.

        Nejsou to ale jen soutěže, na kterých se bavíme. Během roku tu je mnoho brigád, jsou to výjezdy k požárům či technickým zásahům, ale také některé kulturní akce, které pořádáme, nebo se na jejich uskutečnění alespoň podílíme. Je to především Pálení čarodějnic, akce, která má už dlouholetou tradici, ale i Kácení máje společně s dětským dnem nebo již zmíněná soutěž v požárním sportu Memoriál Pavla Biňovského. Pro děti se snažíme zachovat tradici čerta a Mikuláše.  Spolupracujeme při pořádání Starosplavské pouti. Akcí přibývá. Například od roku 2009 pořádáme na konci roku ohňostroj či od roku 2011 se spolupodílíme na Masopustu. Máme radost z toho, že akce jsou oblíbené, což potvrzuje hojná účast a doufáme, že ze všech se nakonec stane neodmyslitelná tradice.

         Od prosince 2010 má hasičárna novou střechu. V loňském roce, na podzim roku 2011, proběhla rozsáhlá rekonstrukce vnitřních prostor. Trochu se změnilo vnitřní uspořádání místností oproti původnímu rozvržení.

Věříme, že i v budoucnu nás čekají úspěšná léta a bude na co vzpomínat…

Tereza Rajmanová

Únor 2012