2012

31. Technický zásah, spadlý strom přes komunikaci

23.12.2012     Vyhlášení poplachu: 19:40     Návrat na základnu: 20:15

Technika: CAS 24 RTHP, Jeep Grand Cherokee     Jednotka: 1+3

Poznámka: Jednotka byla vyslána k odklizení spadlého stromu, který se nacházel na komunikaci ze Starých Splavů na Borný.  Jelikož družstvo Doks bylo vysláno na místo události o dost dříve, tak spadlý strom pořezali a odklidili oni.

30. Technciký zásah, převrácený přívěsný vozík – Staré Splavy

3.10.2012     Vyhlášení poplachu: 9:13     Návrat na základnu: 9:51

Technika: CAS 24 RTHP     Jednotka: 1+1

Poznámka: Jednotka byla vyslána k železničnímu přejezdu ve Starých Splavech, kde byl převrácený přívěsný vozík s olejem. Jednotka na místě nezasahovala, jelikož se už na místě události nacházelo HZS Česká Lípa.  Jen pomáhala usměrňovat provoz.

29. Technický zásah, hledání ztraceného muže – Ralsko

2.10.2012     Vyhlášení poplachu: 16:37     Návrat na základnu: 18:21

Technika: CAS 24 RTHP     Jednotka: 1+2

Poznámka: Jednotka byla vyslána na hledání ztraceného muže v prostoru Ralsko. Muže se nakonec podařilo celkem brzy najít, sice až u Kuřívod směrem na Bělou pod Bezdězem. Jednotka spolupracovala s dalšími jednotkami a PČR.

28. Technický zásah, labuť ve výpusti Máchova jezera

1.10.2012     Vyhlášení poplachu: 17:10     Návrat na základnu: 17:40

Technika: CAS 24 RTHP     Jednotka: 1+2

Poznámka: Jednotka byla vyslána na spadlou labuť ve výpusti Máchova jezera. Pomocí nastavovacího žebříku jednotka slezla k labuti a následně jí pomohla zpět na vodní hladinu. Po sbalení materiálu se jednotka vrátila zpět na základnu.

27. Požár lesa pod Borným

28.9.2012     Vyhlášení poplachu: 11:29     Návrat na základnu: 13:03

Technika: CAS 24 RTHP     Jednotka: 1+1

Poznámka: Jednotka byla vyslána na doutnající lesní porost pod Borným. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o požár lesní hrabanky o rozloze 2×3 metry. Během průzkumu se na místo události dostavilo družstvo Doks. Následně byl požár společnými silami uhasen, po sbalení materiálu se družstva vratila zpět na základnu.

26. Požár lesa pod Borným, planý poplach

11.9.2012     Vyhlášení poplachu: 16:50     Návrat na základnu: 17:40

Technika: CAS 24 RTHP     Jednotka: 1+2

Poznámka: Jednotka byla vyslána na požár lesa, který se následně nepotvrdil a tak se jednotka vrátila zpět na základnu.

25. Technický zásah, labuť ve výpusti Máchova jezera

26.8.2012     Vyhlášení poplachu: 14:44     Návrat na základnu: 15:30

Technika: CAS 24 RTHP     Jednotka: 1+3

Poznámka: Jednotka byla vyslána na pomoc labuti, která spadla do výpusti Máchova jezera. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že labuť už se nenachází ve výpusti, ale prošla skrz a plave mezi skalami. Jednotka labuť odchytla a vrátila zpět na vodní hladinu.

24. Technický zásah, únik provozních kapalin z OA

13.8.2012     Vyhlášení poplachu: 9:55     Návrat na základnu: 10:55                           Technika: CAS 24 RTHP     Jednotka: 1+1

Poznámka: Jednotka byla vyslána na únik ropných látek do ulice Jířího z Poděbrad v Doksech. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že část vozovky kde se necházel vyteklý olej byla zasypána pískem. Zbylou část vozovky jednotka posypala vapexem a vrátila se zpět na základnu.

23. Požár lesní hrabanky, pod Borným

12.8.2012     Vyhlášení poplachu: 11:20     Návrat na základnu: 12:50

Technika: CAS 24 RTHP     Jednotka: 1+2

Poznámka: Jednotka byla vyslána na požár lesní hrabanky, po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o malý požár o rozloze 2×1 metr. Jednotka nasadila jeden proud C a požár uhasila. Po sbalení materiálu se vrátila zpět na základnu.

22. Požár stodoly, Panská ves

29.7.2012     Vyhlášení poplachu: 14:44     Návrat na základnu: 17:58

Technika: CAS 24 RTHP     Jednotka: 1+3

Poznámka: Jednotka byla vyslána na požár stodoly, po příjezdu na místo události se už u požáru nacházely další jednotky. Jednotka pomáhala s hašením objektu a dopravovala vodu na místo události pomocí CAS 24 RTHP.

21. Technická pomoc, silnice I/38 za Oborou směr Ml. Boleslav

26.7.2012     Vyhlášení poplachu: 3:54     Návrat na základnu: 4:43

Technika: CAS 24 RTHP     Jednotka: 1+3      Záloha na základně: 1+0

Poznámka: Jednotka byla vyslána na spadlý strom, který bránil v provozu na silnici I/38. Po příjezdu na místo události, se na místě nacházela jednotka z Doks, která prováděla rozřezání stromu. Společně pak obě jednotky provedly uklizení vozovky, potom se obě jednotky vrátily zpět na základnu.

20. Techniká pomoc, Staré Splavy pod Borným

5.7.2012     Vyhlášení poplachu: 21:03     Návrat na základnu: 22:02

Technika: CAS 24 RTHP     Jednotka: 1+4

Poznámka: Jendotka byla vyslána k rozřezání ulomené špičky stromu u Myslivny ve Starých Splavech – pod Borným. Strom byl na místě pokácen a rozřezán.

19. Technická pomoc, silnice I/38 a Doksy Bílý kámen

5.7.2012     Vyhlášení poplachu: 18:45     Návrat na základnu: 19:51

Technika: CAS 24 RTHP     Jednotka: 1+3     záloha na stanici: 1+0

Poznámka: Jednotka byla poslána na likvidaci popadaných stromů, prvotně na silnici I/38 směr Mladá Boleslav, posléze odvolána na Bílý kámen, kde probíhala likvidace spadlého stromu. Jednotka Doksy nám poté přijela pomoct s rozřezáním.

18. Požár lesa – Hradčany

30.5.2012     Vyhlášení poplachu: 16:22     Návrat na základnu: 23:03

Technika: CAS 24 RTHP     Jednotka: 1+2

Poznámka: Jednotka na místě události prováděla kyvadlovou dopravdu vody, navigovala cisterny na místo události a hasila požár jedním proudem C.

17. Požár lesní hrabanky- u hlavní pláže Doksy

29.5.2012     Vyhlášení poplachu: 15:14     Návrat na základnu: 16:02

Technika: CAS 24 RTHP     Jednotka: 1+5     Záloha na základně: 1+1

Poznámka: Jednotka byla vyslána na požár lesní hrabanky, na místě požáru už se nacházela jednotka z Doks. Jednotce z Doks jsme doplnili vodu a společně s nimi jsme prováděli hasební práce. Po ukončení hasebních prací a sbalení materiálu se jednotka vrátila zpět na záklanu.

16. Požár pneumatik – u Božíkova

29.5.2012     Vyhlášení poplachu: 12:50     Návrat na základnu: 13:28

Technika: CAS 24 RTHP     Jednotka: 1+2

Poznámka: Jednotka vyjela na požár pneumatik, ale v Srní u České Lípy byla odvolána zpět na základnu, tudíž na místě události nezasahovala.

15. Požár lesní hrabanky – Břehyně

24.5.2012     Vyhlášení poplachu: 16:09     Návrat na základnu: 17:15

Technika: CAS 24 RTHP     Jednotka: 1+1

Poznámka: Jednotka vyjela na požár lesní hrabanky, na místě události už  se nacházelo družstvo z Doks a provádělo hasební práce. Jednotka doplnila vodou jejich CAS 25 a vrátila se zpět na základnu.

14. Námětové cvičení DN s únikem ropných látek – Boreček u Mimoně

14.5.2012     Vyhlášené poplachu: 10:00     Návrat na základnu: 10:15

Technika: CAS 24 RTHP     Jednotka: 1+2

Poznámka: Jednotka vyjela na námětové cvičení dopravní nehody, ale záhy byla odvolána zpět na základnu z důvodu nekonání cvičení.

13. Dopravní nehoda na silnici I/38 u Doks – 2x OA, 1x NA

11.5.2012     Vyhlášení poplachu: 21:09     Návrat na základnu: 22:36

Technika: CAS 24 RTHP     Jednotka: 1+3

Poznámka: Jednotka provedla na jednom z nabouraných vozů (VW Golf) odpojení akumulátoru a zasypání uniklých provozních kapalin sorbentem.

12. Požár lesní hrabanky – za Břehyní

8.5.2012     Vyhlášení poplachu: 12:58     Návrat na základnu: 14:55

Technika: CAS 24 RTHP     Jednotka: 1+4

Poznámka: Jednotka na místě události nezasahovala. Po odvolání z místa události jednotka prováděla kondiční jízdu a zkoušku čerpadla.

11. Požár lesa – Kuřívody

1.5.2012     Vyhlášení poplachu: 13:37     Návrat na základnu: 19:56

Technika: CAS 24 RTHP     Jednotka: 1+3

Poznámka: Jednotka na místě události prováděla hasební práce pomocí dvou proudů C a pomocí CAS 24 dopravu vody na požářiště.

10. Požár lesa – Hradčany

30.4.2012     Vyhlášení poplachu: 18:43     Návrat na základnu: 21:52

Technika: CAS 24 RTHP     Jednotka: 1+3

Poznámka: Jednotka prováděla na místě události hasební práce a pomocí CAS 24 dopravu vody z Hradčanského rybníka na požářiště.

9. Vyproštění dítěte ze zamčeného osobního automobilu – Borný

29.4.2012     Vyhlášení poplachu: 11:15     Návrat na základnu: 11:55

Technika: CAS 24 RTHP     Jednotka: 1+3

Poznámka: Jednotka pomocí pily uřezala panty na zadním sklu OA. Následně jeden z členů jednotky vlezl do zavazadlového prostoru OA a pomocí ohnutého drátu zatáhl za kliku a auto otevřel. Dítě bylo v mírném šoku, ale neutrpělo žádnou újmu na zdraví. Jednotka spolupracovala s jednotkou z Doks.

8. Požár rodinného domu ve Zbynech u Doks

18.4.2012     Vyhlášení poplachu: 2:24     Návrat na základnu: 4:16

Technika: CAS 24 RTHP     Jednotka: 1+2

Poznámka: Jednotka na místě prováděla kyvadlovou dopravu vody ze sádek z Doks na místo události pomocí CAS 24. Jednotka spolupracovala s HZS z Česká Lípa a Bělá pod Bezdězem, dále pak s dobrovolnými jednotkami ze Zákup, Holan, Tuháně, Doks, Dubé a Mimoně.

7. Pád stromu do kolejiště u železniční stanice, Staré Splavy

31.3.2012     Vyhlášení poplachu: 18:02     Návrat na základnu: 19:07

Technika: CAS 24 RTHP, motorová pila Stihl     Jednotka: 1+2     Záloha na stanici: 1+1

Poznámka: Jednotka provedla rozřezání stromu pomocí motorové pily a jeho náseledné odklizení z kolejiště. Jednotka spolupracovala s HZS SŽDC.

6. Požár domu, Újezd u Jestřebí

25.3.2012     Vyhlášení poplachu: 19:38     Návrat na základnu: 20:10

Technika: CAS 24 RTHP     Jednotka: 1+5     Záloha na stanici: 1+1

Poznámka: Jednotka na místě nezasahovala, jednalo se o zahoření komínu. O uhašení se postaralo HZS Česká Lípa.

5.Opětovné rozhoření domu ve Žďáru u Doks

19.3.2012     Vyhlášení poplachu: 12:00     Návrat na základnu: 12:00 Jednotka: 1+0

Poznámka: Jednotka nevyjela nebyl přítomen řidič/strojník. Nahlášeno na operační středisko.

4. Požár domu, Žďár u Doks

18.3.2012     Vyhlášení poplachu: 21:57     Návrat na základnu: 01:32

Technika: CAS 24 RTHP     Jednotka: 1+3

Poznámka: Jednotka zřídila čerpací stanici na rybníku v Oboře u Doks. Pomocí CAS 24 doplňovala další zasahující cisterny vodou.

3. Požár sena na přívěsném vozíku za osobní automobil

1.3.2012     Vyhlášení poplachu: 14:09     Návrat na základnu: 14:46

Technika: CAS 24 Š 706 RTHP     Jednotka: 1+1

Poznámka: Po příjezdu na místo události už se na místě nacházelo družstvo Doks a provádělo hasební práce pomocí vysokotlakého proudu. Na místo události se dostavila JHZS Bělá pod Bezdězem. Škody na místě události nezvnikly. Po uložení materiálu se jednotka vrátila zpět na základnu.

Spolupráce: PČR, JHZS Bělá pod Bezdězem

2. Technická pomoc – silnice I/38 u hotelu Port strom přes komunikaci

21.1.2012     Vyhlášení poplachu: 17:23     Návrat na základnu: 17:49

Technika: CAS 24 Š 706 RTHP     Jednotka: 1+3

Poznámka: Po příjezdu na místo události už na místě bylo družstvo Doks a provádělo rozřezání spadlého stromu pomocí motorové pily. Proto se družstvo Starých Splavů vrátilo zpět na základnu.

Spolupráce: PČR

1. Technická pomoc – Staré Splavy, záchrana vodního ptactva

16.1.2012     Vyhlášení poplachu: 15:58     Návrat na základnu: 16:28

Technika: CAS 24 Š 706 RTHP     Jednotka: 1+3

Poznámka: Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se ve výpusti Máchova jezera nachází labuť, která se nemohla sama dostat zpět na vodní hladinu. Za pomoci nastavovacího žebříku členové jednotky slezli do výpustě, labuť odchytili a vrátili zpět na vodní hladinu. Po uložení materiálu se jednotka vrátila zpět na základnu.