Kalendář akcí

Akce, které starosplavští hasiči pořádají nebo se nějakým způsobem na jejich pořádání podílí…

 LEDEN

Valná hromada

ÚNOR

Masopust

      Jedna z obnovených tradic, znovu probíhá od roku 2011, „první“ ročník byl velmi vydařený, bylo mnoho kladných ohlasů, a proto věříme, že se tato akce udrží…

BŘEZEN

Hasičský bál

Dnes již tradiční bál pořádaný na konec plesové sezóny, nechybí tu dobré jídlo a pití, tanec a dobrá muzika. Poslední ročníky vždy přesáhl počet platících návštěvníků 100. Máme z toho velkou radost a doufáme, že si i nadále lidé na náš bál rádi přijdou zatančit.

BŘEZEN/DUBEN

Noc s Andersenem

     Tuto akci zaštiťuje ZŠ a MŠ ve Starých Splavech. Náš podíl na této akci spočívá v uspořádání stezky odvahy. Nutno dodat, že nám strašit pomáhají i naši kamarádi – „nehasiči“, za což jim patří velké díky. Akce jsme se účastnili do roku 2013. Od roku 2014 se již nekoná. Vzpomínky ale zůstávají.

  

DUBEN

Maškarní Šibřinky

Další obnovená akce díky místním a další prima důvod se dobře bavit, smát, tančit a setkat se s přáteli…

Pálení čarodějnic

         Je to asi naše nejvyhlášenější akce, každoroční počet  návštěvníků – dospělých i dětí – je obrovský a utvrzuje nás v tom, že pořádat podobné akce má smysl.

 

KVĚTEN/ČERVEN

Kácení máje

Kácení pořádáme především pro naše nejmenší. Je tu mnoho soutěží i odměn (zdaleka ne pouze pro vítěze) během celého odpoledne. Večer pak zábava pro rodiče – hudba, tanec a opékání buřtíků…

ČERVENEC

Starosplavská pouť

        Probíhá už od roku 1999 poslední sobotu v červenci. Na pouti máme i svůj stánek – buřtíky, klobásy, dobré pití pro děti i dospělé… Veselou a pohodovou atmosféru vytváří bohatý program, kolotoče i mnoho dalších stánků.

 

ZÁŘÍ

Memoriál Pavla Biňovského

        Pohárová soutěž v požárním útoku. Soutěží se v kategoriích: děti (mladší, starší), ženy, muži. Dopoledne patří mladým hasičům a po poledni se rozbíhá hlavní kategorie dospělých. Sjíždí se družstva z celého okresu. V roce 2014 a 2015 byly ročníky zrušeny kvůli probíhající rekonstrukci hasičské zbrojnice. V roce 2016 kvůli malému počtu nahlášených družstev. Od roku 2017 jsme již soutěž nezařadili do kalendáře hasičských soutěží, uvidíme, zda se podaří tuto tradici v budoucnu obnovit…

 

 PROSINEC

Čert a Mikuláš

       Tradiční „postrašení“ dětí ve Starých Splavech. Převleky se s drobnými úpravami a opravami dědí již několik desetiletí.

PROSINEC/LEDEN

Ohňostroj

       Od roku 2009 se se všemi, kteří mají chuť, loučíme se starým rokem a vítáme ten nový. Všichni oslavujeme v noci z 31. 12. na 1. 1. Zdá se, že i tato tradice má budoucnost.

STAROSPLAVŠTÍ HASIČI DĚKUJÍ VŠEM SPONZORŮM, KTEŘÍ NÁM JAKÝMKOLI ZPŮOBEM POMÁHAJÍ TYTO AKCE ZREALIZOVAT!!!