2016

26. Technická pomoc – I/9 křižovatka u Borku

27.12.2016     Výjezd jednotky: 14:28     Návrat na základnu: 15:09

Technika: CAS 32 T815     Jednotka: 1+2

Poznámka: Jednotka vyjížděla ke spadlému stromu na silnici č. I/9 u odbočky na Borek. Po příjezdu se na místě události nacházela jednotka profesionálních hasičů z České Lípy. Strom už měli rozřezaný, tak jsme jim ho pomohli odklidit do příkopu. Potom jsme jim ještě pomohli zamést komunikaci a po sbalení materiálu jsme se vrátili zpět na základnu.

 

25. Požár RD – Doksy

10.12.2016     Výjezd jednotky: 12:00     Návrat na základnu: 12:40

Technika: CAS 32 T815     Jednotka: 1+3

Poznámka: Jednotka vyjela k požáru RD v Doksech, Husova ulice. Po příjezdu se na místě události nacházelo družstvo z Doks a PČR. Požár nebyl velikého rozsahu, takže jsme se po chvilce setrvání vrátili zpět na základnu. Jednotka na místě nezasahovala.

 

24. Technická pomoc – Okna

12.11.2016     Výjezd jednotky: 10:29     Návrat na základnu: 11:12

Technika: VEA Jeep Grand Cherokee     Jednotka: 1+2

Poznámka: Jednotka vyjela do Oken na pomoc muži, kterému se udělalo nevolno v lese. Po příjezdu jsme posečkali na shromaždišti. Po chvilce jsme se vrátili zpět na základnu, jelikož muž o pomoc IZS nestál.

 

23. Technická pomoc – Srní u České Lípy

5.11.2016     Výjezd jednotky: 13:50     Návrat na základnu: 14:11

Technika: VEA Jeep Grand Cherokee     Jednotka: 1+2

Poznámka: Jednotka byla vyslána na pomoc krávě, která byla po břicho v bahně. Během jízdy na místo události nám bylo oznámeno, že na místě už je jednotka profesionálních hasičů z České Lípy a že kráva je v bahně dobrovolně. Takže jsme se vrátili zpět na základnu.

 

22. Dopravní nehoda – Jestřebí

19.10.2016     Výjezd jednotky: 5:30     Návrat na základnu: 6:40

Technika: CAS 32 T815     Jednotka: 1+3

Poznámka: Jednotka vyjela k dopravní nehodě nákladního automobilu do Jestřebí na čerpací stanici. Nákladní automobil porazil stojan na čerpání pohonných hmot. Po příjezdu se na místě nacházela jednotka profesionálních hasičů z České Lípy. Naše jednotka na místě události nezasahovala. Byla tam pouze jako podpora se zásobou vody při případném vzniku požáru.

 

21. Požár roubenky – Žďár

7.10.2016     Výjezd jednotky: 15:01     Návrat na základnu: 15:49

Technika: CAS 32 T815     Jednotka: 1+2

Poznámka: Jednotka byla vyslána na požár roubenky do Žďáru. Po příjezdu se na místě události nacházely další jednotky. Jelikož požár nebyl velkého rozsahu, tak se jednotka po chvilce vrátila zpět na základnu.

 

20. Požár sena – Provodín

1.10. 2016     Výjezd jednotky: 12:03     Návrat na základnu: 12:42

Technika: CAS 32 T815     Jednotka: 1+3

Poznámka: Jednotka vyjela na požár sena do Provodína. Po příjezdu se na místě události nacházela jednotka profesionálních hasičů z České Lípy. Naše jednotka jim pomáhala s rozbalením balíku sena, který hořel. Po sbalení materiálu se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

19. Technická pomoc – Staré Splavy, U Myslivny

14.8.2016     Výjezd jednotky: 19:15     Návrat na základnu: 19:50

Technika: CAS 32 T815     Jednotka: 1+2

Poznámka: Jednotka byla vyslána do chatové oblasti U Myslivny ke zlikvidování včel, které ohrožovaly děti v chatce. Jednotka rozebrala v jedné z podkrovních místností strop a včely zlikvidovala pomoci sněhového hasícího přístroje. Po sbalení materiálu se vrátila zpět na základnu.

 

18. Technická pomoc – Staré Splavy, Borný

5.8.2016     Výjezd jednotky: 09:10     Návrat na základnu: 09:33

Technika: VEA JEEP GRAND CHEROKEE     Jednotka: 1+1

Poznámka: Jednotka vyjela ke spadlému stromu přes komunikaci u kempu Borný. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o malou borovičku, kterou jednotka ručně odklidila do příkopu. Pak se vrátila zpět na základnu.

 

17. Požár vlaku – Jestřebí

27.7.2016     Výjezd jednotky: 12:34     Návrat na základnu: 13:03

Technika: VEA JEEP GRAND CHEROKEE     Jednotka: 1+2

Poznámka: Jednotka byl vyslána na požár vlaku do Jestřebí na vlakovém nádraží. Po příjezdu se na místě události nacházela jednotka profesionálních hasičů z České Lípy. Jednotka na místě nezasahovala a vrátila se zpět na základnu.

 

16. Požár plastové popelnice – Staré Splavy u nádraží

23.7.2016     Výjezd jednotky: 00:40     Návrat na základnu: 01:03

Technika: CAS 32 T815     Jednotka: 1+3

Poznámka: Jednotka vyjela na požár popelnice ve Starých Splavech u nádraží. Použitím vysokotlakého proudu požár zlikvidovala. Po sbalení materiálu se vrátila zpět na základnu .

 

15. Technická pomoc – Břehyně, spadlý strom

2.7.2016     Výjezd jednotky: 13:25     Návrat na základnu: 15:20

Technika: CAS 32 T815, MP Stihl     Jednotka: 1+2

Poznámka: Jednotka byla vyslána ke spadlému stromu přes komunikaci. Po příjezdu bylo zjištěno, že strom spadl na elektrické vedení. Přes operační středisko byl povolán pracovník společnosti ČEZ. Po vypnutí elektrického proudu, jednotka strom rozřezala a odstranila z komunikace.

 

14. Požár – Provodín, směr stará pískovna

26.6.2016     Výjezd jednotky: 17:14     Návrat na základnu: 18:02

Technika: CAS 32 T815     Jednotka: 1+3

Poznámka: Jednotka  vyjela k nahlášenému požáru v Provodíně. Po příjezdu a vyhledání požáru se jednalo o rozdělaný oheň v ohništi. Spolupráce s profesionálními hasiči z České Lípy.

 

13. Technická pomoc – Okna, pád stromu do kolejiště

25.6.2016     Výjezd jednotky: 17:01     Návrat na základnu: 22:03

Technika: CAS 32 T815, motorová pila Stihl, Husqvarna     Jednotka: 1+2

Poznámka: Jednotka byla vyslána do Oken ke spadlému stromu v kolejišti. V průběhu jízdy byla jednotka odvolána na jinou technickou pomoc, a to do Obory kde pomáhala jednotce profesionálních hasičů z České Lípy z odstraňováním dalších popadaných stromů po silném větru.

 

12. Požár chalupy – Staré Splavy

31.5.2016     Výjezd jednotky: 15:13     Návrat na základnu: 19:13

Technika: CAS 32 T815     Jednotka: 1+3

Poznámka: Jednotka byla vyslána k požáru chalupy ve Starých Splavech v ulici U Rybníčku č.p. 85. Po příjezdu byla chalupa ve stádiu hoření. Jednotka nasadila jeden proud C a vysokotlaký proud. V objektu se nikdo nenacházel. Jednotka spolupracovala s hasiči z Doks a s profesionálními hasiči z České Lípy. Po uhašení požáru zůstala jednotka na místě jako dohled na požářištěm.

 

11. Požár lesa – Břehyně, Strážov

22.5.2016     Výjezd jednotky: 8:31     Návrat na základnu: 11:33

Technika: CAS 32 T815     Jednotka: 1+1

Poznámka: Jednotka vyjela na požár lesní hrabanky Břehyně – Strážov. Po příjezdu na místo události se na místě nacházela jednotka z Doks a profesionální hasiči z České Lípy. Naše jednotka pomáhala s doplňování vody do cisterny dokských hasičů a při následném balení materiálu.

 

10. Technická pomoc – spadlý strom, silnice I/38 před Jestřebím

13.5.2016     Výjezd jednotky: 16:45     Návrat na základnu: 17:00

Technika: CAS 32 T815, JEEP GRAND CHEROKEE     Jednotka: 1+2

Poznámka: Jednotka byla vyslána ke spadlému stromu(větev) na silnici I/38 před Jestřebím. Z důvodu technické závady na CAS jednotka musela přesednout do JEEPU, ale to už jednotku operační středisko vrátilo zpět na základnu. Jednotka nezasahovala.

 

9. Technická pomoc – transport pacienta Staré Splavy

7.5.2016     Výjezd jednotky: 3:15     Návrat na základnu: 3:45

Technika: JEEP GRAND CHEROKEE, CAS 32 T815     Jednotka: 1+1, 1+2

Poznámka: Jednotka byla vyslána, aby pomohla rychlé záchranné službě s transportem pacienta do sanitky.

 

8. Požár lesa – Jestřebí

3.5.2016     Výjezd jednotky: 17:34     Návrat na základnu: 19:46

Technika: JEEP GRAND CHEROKEE     Jednotka: 1+1

Poznámka: Jednotka vyjela na požár lesa v Jestřebí. Na místě jednotka pomáhala s hasebními pracemi a balením materiálu.

 

7. Požár stohu – Chlum

29.4.2016     Výjezd jednotky: 20:16     Návrat na základnu: 23:01

Technika: CAS 32 T815     Jednotka: 1+3

Poznámka: Jednotka byla vyslána na požáru stohu u obce Chlum na Českolipsku. Po příjezdu se na místě události nacházely jednotky z České Lípy a Dubé. Naše jednotka pomáhala s rozebíráním stohu a doplňovala pomocí cisterny cisternu hasičů z Dubé.

 

6. Požár stánku – Staré Splavy

8.4.2016     Výjezd jednotky: 03:00     Návrat na základnu: 08:17

Technika: CAS 32 T815, Jeep Grand Cherokee     Jednotka: 1+3, 1+1

Poznámka: Jednotka byla vyslána do Přístavní ulice ve Starých Splavech k požáru stánku. Po příjezdu na místo události se na místě nacházela PČR. Jednotka okamžitě nasadila jeden proud C a vysokotlaký proud, aby aspoň ochránila okolní stavby jelikož stánek byl už v poslední fázi hoření. Poté dorazila na místo události jednotka profesionálních hasičů z České Lípy, která požár dohasila. Naše jednotka zde posečkala na příjezd vyšetřovatele a psovoda. Na základnu se vrátila po osmé hodině ranní.

 

5. Požár chaty – Staré Splavy

25.3.2016     Výjezd jednotky: 06:53     Návrat na základnu: 17:04

Technika: CAS 32 T815, VEA Jeep Grand Cherokee     Jednotka: 1+3, 1+1

Poznámka: Jednotka na místě prováděla hasební práce v dýchací technice. Po skončení hasebních prací posečkala na příjezd vyšetřovatele. V odpoledních hodinách ještě požářiště zkontrolovala kvůli případnému rozhoření.

 

4. Technická pomoc – strom přes cestu, Borný

1.3.2016     Výjezd jednotky: 01:50     Návrat na základnu: 02:17

Technika: VEA Jeep Grand Cherokee, MP Husqvarna     Jednotka: 1+3

Poznámka: Jednotka byla vyslána rozřezat spadlý strom, který překážel na komunikaci u Borného. Po příjezdu se na místě nacházela PČR. Jednotka strom rozřezala a ponechala na krajnici. Po sbalení materiálu se vrátila zpět na základnu.

 

3. Požár stánku – Staré Splavy

3.2.2016     Výjezd jednotky: 02:43     Návrat na základnu: 04:31

Technika: CAS 32 T 815     Jednotka: 1+3

Poznámka: Jednotka vyjela na požár stánku ve Starých Splavech v ulici Přístavní. Jednotka na místě byla jako první společně s PČR a i hned natáhla jeden proud C. Po té se na místo dostavily další jednotky – Doksy a jednotka profesionálních hasičů z České Lípy. Dále pak prováděli společnými silami hasební práce, aby se stánek zachránil.

 

2. Požár Doksy – firma WAWEX čp. 548

29.1.2016     Výjezd jednotky: 4:50     Návrat na základnu: 05:51

Technika: CAS 32 T815     Jednotka: 1+3

Poznámka:

 

1. Požár Doksy – bývalý areál JZD Doksy, u základní školy

10.1.2016     Výjezd jednotky: 19:24     Návrat na základnu: 19:51

Technika: CAS 32 T815     Jednotka: 1+3

Poznámka: Po příjezdu na místo události se již na místě nacházela jednotka hasičů z Doks. Proto se naše jednotka vrátila zpět na základnu.