2002

         Po roce jsme se do Hradčan vrátili a znovu zkusili pokořit rekord. HRADČANY 2002 – dálková přeprava vody – proběhly ve dnech 5. – 7. července 2002 na bývalém letišti Hradčany u Mimoně.  O akci projevilo zájem celkem 180 družstev po osmi lidech, nakonec dorazilo 163 družstev – mužů i žen (mezi nimi i SDH Staré Splavy), což dalo dohromady 1 304 hasičů. Dalších 114 osob čítal organizační štáb.

         Během pátku byli přijíždějící hasiči registrováni a byla jim přidělována pořadová čísla, určující jejich rozmístění při cvičení. Celkově byla družstva rozdělena do pěti skupin, které měly každá svého samostatného velitele a koordinovány byly hlavním štábem.

       Akce byla zahájena v sobotu v 5 hodin, kdy byla vzbuzena první skupina. Již v 5.50 hodin vyrazili po snídani na trať, aby v 06.34 hodin mohli začít z Hradčanského rybníka čerpat. Všichni byli dokonale připraveni. V průběhu dopoledne se všechny skupiny hasičských družstev pomalu rozmístily na rozpálenou plochu letiště, která musela být kropena. Nejen kvůli všem hasičům, kterým hrozil úžeh, ale i vodě v hadicích, ve kterých chvílemi dosahovala voda až 40°C.

      Po více než deseti hodinách neustálého čerpání, v 17:05 se stalo to, kvůli čemu se všichni na letiště sjeli – vystříkla voda z proudnice parní stříkačky Sboru dobrovolných hasičů Roztoky u Jilemnice a rekord byl překonán…

HURÁÁÁ….oslavy byly veliké.

REKORD = 10,31 hodin na dráze dlouhé 52 700 metrů
objem vody v hadicích 231 880 l vody

Všechny rekordy prověřily v náročných podmínkách připravenost techniky i hasičů. Jak je potvrzují výsledky – uspěli jsme!

poslední člen vedení...